WhatsApp

Atık Yağ Beyanı Formunun Doldurulması

Atık Yağ Beyanı Formunun Doldurulması

15 Aralık 2021, 07:46
Atık Yağ Beyanı Formunun Doldurulması

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Atık Yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolayı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasının sağlanması amacıyla; 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin 9.maddesine göre;

 

Atık Yağ Üreticileri;

  • Atık yağ analizlerini 15.nci maddeyi uygun olarak yapmak veya yaptırmakla, atık yağları kategorilerine göre ayrı ayrı 18.nci maddede belirtilen şekilde geçici depolamakla,
  • Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla çevre lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamakla, Atık yağların tesis dışına taşınması durumunda Ulusal Atık Taşıma Formunu doldurmakla,
  • 26.ncı maddeye göre kayıt tutmakla ve EK-2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne göndermekle yükümlü tutulmuşlardır.

 

Yukarıda belirtilen yükümlülükler doğrultusunda, prosesinizdan kaynaklanan atık yağların analizini yaptırarak, kategorinizi belirleyerek ve kategori sonucuna göre bertarafını sağlayarak, tüm bu bilgileri kapsayan 2014 yılına ait “Atık Yağ Beyan Formu’”nu eksiksiz olarak doldurulması ve atık yağ analiz sonucunun da bu forma ekleyerek en geç 27 Şubat 2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca prosesinizden kaynaklanan atık yağların, beyanının, aynı zamanda Tehlikeli Atık Beyan Sistemi’nde de (http://online.cevre.gov.tr) yapılması gerekmektedir. (Sistem açık olduğu sürece)

 

Aksi takdirde, Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

Firmamız Ankara Sincan Bölgesi’nde atık yağ transferi ve toplanması konularında faaliyet göstermesi amacıyla kurulmuştur. TAYRAŞ BAZ YAĞ RAFİNERİ A.Ş Bünyesinde tüm Türkiye’den atık yağ toplama yetkisine sahiptir. Piyasadan topladığımız atık yağları atık yağ taşıma lisanslı ve ADR belgeli tanker ve araçlarımız taşımaktayız. Firmamız bünyesinde çalışan tüm personellerimiz, SRC 5 belgeli olup, iş sağlığı ve güvenliği, çevre mevzuatına hakimdir. Konusunda uzmanlaşmış kadromuz, başta doğaya saygı parolası ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duymaktayız.

  • info@cesu.com.tr

  • Fevzi Çakmak Mah. 9. Cad. No:4/B Sincan / ANKARA

  • Hafta İçi: 09:00 to 19:30.
    Cumartesi: 09:00 to 19:30.
    Sunday: Kapalı